DIVADELNÍ FLORA 2008

Desetidenní nesoutěžní přehlídka s bohatým doprovodným programem (filmové projekce a koncerty) nabídne více než pět desítek produkcí, které se budou odehrávat nejen na jevišti pořadatelského Moravského divadla Olomouc, ale také v prostorách tzv. Konviktu (Umělecké centrum Univerzity Palackého), na nádvoří Tereziánské zbrojnice, na scéně Divadla hudby, v Arcidiecézním muzeu, na olomouckém Horním náměstí a v klubu Kaldera.

Na festivalu se budou prezentovat divadelníci a hudebníci z 12 zemí — nejen z celé České republiky, ale i ze Slovenska, Polska, Rumunska, Finska, Koreje, Belgie, Rakouska, Holandska, Senegalu, Irska a Francie.

Vstupenky na festivalové produkce budou v předprodeji na pokladně Moravského divadla (tel. 585 223 533, e-mail: pokladna@moravskedivadlo.cz) od 14. dubna.

Stejně jako v minulých letech bude součástí programu DF rovněž projekt OPEN KONVIKT — na všechny produkce čtyřdenního off programu realizovaného v prostorách UCUP bude vstup zdarma.

 

Milý (potenciální) diváku,
pokud se natolik zevrubně zajímáš o DIVADELNÍ FLORU, že čteš i tyto řádky, je velmi pravděpodobné, že se potkáme na některé z festivalových produkcí…
XII. ročník DF Ti jich v polovině května nabídne téměř šedesát — do Olomouce se na deset dní sjedou divadelníci a hudebníci z dvanácti zemí tří kontinentů.
Každý z nich po svém způsobu — na velkém i komorním jevišti, v plenéru, v divadelním šapitó i na koncertním pódiu — s Tebou prožije jistě zajímavé setkání. Setkání, které se už nikdy nebude opakovat — v čase, jenž nelze vrátit.
Slovem, pohledem, řečí hudby i gestem těla Ti budou chtít něco vypovědět…
 …o puzení, jež je nutí otevírat se lidem, které neznají; o smutných prohrách či radostech protagonistů dojemných i směšných příběhů; o jejich velkorysosti i malosti; o světě a věcech, které nás obklopují a které každou vteřinu mění svou tvář; o svém vnitřním světě… o své existenci v čase. O tom, že cokoli vykonáme, již nevezmeme zpátky; o jedinečnosti našich prožitků a potkávání či míjení se s cizími lidmi i se sebou samými. O strachu ze smrti i úzkosti z nekonečna; o horizontech, které občas bolestně překonáváme i těch, k nimž už nedorazíme. O lidech, kteří se za svým životem ohlížejí i hrdinech, kteří se teprve vydávají na cestu; o tom, že nikomu z nás neběží čas stejně rychle…
Upřímně Ti přeju, abys mohl jejich vyprávění vnímat s naplno otevřenýma očima, myslí i srdcem, aby Tě nenudilo a aby jeho ozvěna ještě dlouho rezonovala v krajinách Tvé paměti.
Těším se na setkání s Tebou i s těmi, kteří se Ti tak ochotně vydají vstříc — alespoň na oněch festivalových deset dnů...

Petr Nerušil, ředitel festivalu

Mezinárodní festival Divadelní Flora se stal velkým divadelním svátkem. Tuto větu neříkám proto, že jsem ředitelem olomouckého divadla, ale proto, že mne oslovuje mnoho diváků, kteří se o nový ročník a jeho programovou náplň zajímají. Jsem přesvědčen, že pro XII. ročník jsme pro vás vybrali díla umožňující vskutku mimořádné divadelní, filmové i hudební zážitky.
Festivaly mají jednu velkou zvláštnost, kterou se liší od řadových repertoárových představení. Inscenace, filmy, hudební skupiny a další díla, která jsou vybírána, jsou již prověřena na domovských scénách — jak co se týče diváckého zájmu, tak i umělecké kritiky. Nabízíme vám proto paletu titulů, které jsou opravdu kvalitní ve všech směrech, mnohé ověnčené vavříny různých ocenění.
Pro mnohé z vás je „nošením dříví do lesa“, když budu opakovat, že festival probíhá v Moravském divadle, v Divadle hudby, na nádvoří Tereziánské zbrojnice, na Horním náměstí nebo v Konviktu — právě z tohoto prostoru se během DF stává velmi přitažlivé místo. Letos naši diváci mohou zhlédnout také festivalové aktivity v prostorách, do kterých Flora ještě nezavítala — v Mozarteu a v Klubu Kaldera.
Musím také připomenout fakt, že jsem velmi rád, že Moravské divadlo může přijmout hostující umělce v nových, opravených prostorách divadla. Za velkorysou rekonstrukci jeho prostor je nutno i na tomto místě upřímně poděkovat nejen zřizovateli MDO, Statutárnímu městu Olomouc, ale také lidem, kteří se o ni zasloužili.
Přeji vám mnoho mimořádných zážitků!

Mgr. Václav Kožušník, ředitel Moravského divadla Olomouc

Vážení divadelní přátelé,
letos se setkáváme na mezinárodním festivalu Divadelní Flora již podvanácté. Festival se stal nedílnou součástí kulturního kalendáře nejen Olomouckého kraje, ale věřím, že i všech, kteří se zajímají o dramatické umění. Je právem považován za jednu z nejvýznamnějších akcí svého druhu v České republice. Také proto Olomoucký kraj festival podporuje ze svého rozpočtu a je již pátým rokem jeho generálním partnerem.
Minulé ročníky DF měly vždy své téma, výjimkou není ani letošní, jehož motto zní: „Bytí a čas“. Může nás inspirovat k úvahám o nadčasovém charakteru dramatické tvorby, kdy diváky často oslovuje poselství autorů, kteří již dávno ukončili svou životní pouť. Jejich odkaz je oživován našimi současníky a vnímání takového díla je pak často podmíněno naší dobou a životními zkušenostmi. To, že umělecké dílo dokáže oslovit nejen současníky autora, ale i další generace, svědčí o jeho velikosti.
Věřím, že veškerá předcházející slova o festivalu se naplní v rámci nabízených představení, která se i letos odehrají v nejrůznějších prostorách města Olomouce. Návštěvníci festivalu budou mít možnost seznámit se nejen s divadelní tvorbou špičkových tuzemských i zahraničních souborů, ale také s krásami našeho města a kraje.
Přeji všem, kteří festival navštíví, krásné kulturní zážitky!

RNDr. Ivan Kosatík, hejtman Olomouckého kraje