ČT 15. 5. 2008


15.30Klub Kaldera
MY CHCEME HRÁT(CH)
občanské sdružení SPOLU
> www.volny.cz/spolu
Pohádkově laděné teatroterapeutické představení vytvořené herci
s mentálním a kombinovaným postižením za účelem zabavit
sebe i diváky. / první uvedení v rámci DF / volný vstup

občanské sdružení SPOLU
herci, vedoucí a asistenti Dramatického kurzu SPI SPOLU Olomouc

účinkujíZuzana Adamíková
Dagmar Holárková
Jiří Janků
Jan Krajzinger
Jana Orlíčková
Libor Pejzl
Tereza Peroutková
Barbora Pospíšilová
Tereza Schneiderová
David Tököly
realizační týmMarek Mikláš
Vendula Bartoňová
Dominika Linhartová
Veronika Krhovská

Herci si sami nejprve vybrali postavu, která je zajímala a se kterou chtěli dál pracovat — na základě řízených improvizací pak vznikl samotný děj. Ten není definitivní a každá další repríza může tudíž přinést zajímavá překvapení…

SPOLU Olomouc je nestátní nezisková organizace, která usiluje o nezávislý a plnohodnotný život lidí s mentálním a kombinovaným postižením žijících v olomouckém regionu. Individuální práce s uživatelem, respektování jeho volby, dodržování etických principů sociální služby a spolupráce s rodinami uživatelů služeb jsou základní principy, kterými se SPOLU při poskytování služeb řídí. Své poslání naplňuje zejména prostřednictvím terénních a ambulantních sociálních služeb, které poskytuje od roku 1995. V současné době nabízí SPOLU Olomouc služby osobní asistence, podporované zaměstnávání a aktivizační a rozvojové programy.

Součástí aktivizačních a rozvojových programů jsou i volnočasové kurzy zaměřené na uplatnění tvořivosti a fantazie. S umem a výsledky práce účastníků kurzů a lektorů pravidelně seznamuje olomouckou veřejnost. První významnou aktivitou, která se setkala s vřelým ohlasem bylo v letech 2002–2004 integrované muzikálové představení Šíleně smutná…, které vzniklo ve spolupráci s hudebním sborem Gymnázia v Olomouci-Hejčíně. V roce 2007 mělo v Moravském divadle v Olomouci na přehlídce „Duše v pohybu“ premiéru divadelní představení Spolu na draka, které vzniklo ve spolupráci se studenty oboru Speciální pedagogika — Dramaterapie PdF UP v Olomouci.

Na XII. ročníku festivalu DIVADELNÍ FLORA se představí herci Dramatického kurzu se svojí performancí My chceme hrát(ch), která má ambice svou bezprostředností, opravdovostí a citlivým odborným vedením navázat na dosavadní tradici.