PO 19. 5. 2008


14.30Konvikt / filmový sál
STUD
Československo 1967 / režie Ladislav Helge
Filmová prvosenka ovzduší Pražského jara, přímočaře dokumentující
samolibou zastydlost komunistického politického zřízení.
scénářIvan Kříž
kameraJiří Šámal
střihJosef Dobřichovský, Miroslav Hájek
hudbaSvatopluk Havelka
hrajíJúlius Pántik (Arnošt), Vojtěch Ron (Kvasil), Ida Rapaičová (Saša), Hana Slivková (Kvasilová) a další
101 min

Pozoruhodné také je, že Helge přes „vnějškovost“ své civilistní režie dokázal poodhalit psychický stav protagonistů. Jeho zájem jakoby osciloval mezi dvěma póly: snahou reportážně zachytit aktuální stav venkova a zároveň se dobrat k intimitě jednotlivců.

Petr Slinták

Neokázalý způsob vyprávění a zajímavé téma udělaly ze Studu dílo, které zaujme i dnes. Svou sžíravostí má blízko k politickému pamfletu.

Tomáš Hála

Tématu politiky a funkcionářství se drtivá většina filmů natočených po únorovém převratu a posléze v éře normalizace obloukem vyhýbala. Přesto se našli tvůrci, kteří se mapování společenského stavu země nevyhýbali, případně jej nezobrazovali pod maskou jinotajů a symbolů. Ladislav Helge se ve své nedlouhé filmařské kariéře těmto otázkám systematicky a otevřeně věnoval. Častou postavou jeho filmů je funkcionář, člověk politicky angažovaný, který se dostává do střetu se svými zásadami nebo se statem quo, který si dlouho utvářel.
Své téma i režijní rukopis jasně nastavil již od počátku samostatné režijní kariéry, Stud je pak jejím vyvrcholením a důstojným zakončením. Helge v něm navázal na Velkou samotu (1959), jejíž motivy a problémy tu rozšířil o výrazně psychologizační aspekt.
V obou filmech si Helge všímá dosídleného československého pohraničí, představujícího svébytný ušmudlaný mikrokosmos, jehož neduhy lze nahlížet jako symptomy „onemocnění“ celé země. Bez potřeby exhibovat a „být vidět“ nechává Helge promlouvat příběh a syrovou obrazovou skutečnost.
Jeho venkov není místem folklórní malebnosti a romantizujícího kýče, ani skladištěm rázovitých a bodrých postaviček, zakotvených v koloběhu přírody a vyloučených mimo konkrétní časoprostorové politikum. Helgeho venkov mžourá pod nánosy špíny a zanedbanosti, je z něj cítit kulturní nevyvinutost a nesemknutost.
Ani při zobrazování stranických příslušníků a funkcionářů se nepracuje s tradičními stereotypy a klišé, ať už by tím byla zlověstná karikatura moci nebo uvědomělý svazák. Hlavní postava Studu, městský tajemník Arnošt Pánek, vstupuje do příběhu jako samolibý kariérista, přesvědčený o svých kvalitách a zásluhách a trvající na tom, aby byl za své zásluhy patřičně ohodnocen. Neblahou náhodou, při níž je odhaleno delikventní chování jeho chráněnce, je nucen přehodnotit vlastní postavení a položit si otázku, zda svou práci vykonával vždy tak dobře, jak se domníval. Dohnán okolnostmi k sebezpytné trýzni v sobě pocítí hanbu a sražen z piedestalu moci se opět stává člověkem…
Helge nechal převážit téma nad vizuální manýrou a celkové ladění snímku vyznívá civilně a neotřele, fakta se předkládají nenuceně. Režisér neanalyzuje a nepitvá, jenom obrací pohled na práchnivějící venkov a po divákovi žádá, aby se díval spolu s ním.

Kateřina Surmanová

Ladislav Helge (*1927) začínal jako asistent u Jiřího Krejčíka a Bořivoje Zemana. Na cestu vlastní tvůrčí kariéry vstoupil roku 1957 snímkem Škola otců, v němž se začal věnovat otázkám střetu jedince a jeho víry či hodnot s laxností společnosti.
Svými uměleckými názory znervózňoval vedení Státního filmu, a tak byl na čas nucen věnovat se konformním a umělecky podružným filmům, jako byla například Bílá oblaka. Až v závěru kariéry se vrátil ke společensko-apelativní látce — rozboru fungování mocenských struktur — ve filmu Stud.
Nastupující normalizátoři jej ovšem v 70. letech označili za nežádoucího a jeho režijní kariéru zastavili. Po roce 1989 se vrátil na pole audiovize jako předseda filmového a televizního svazu FITES a věnoval se divadelní režii v Laterně Magice. (KS)