ÚT 20. 5. 2008


13.00Konvikt / divadelní sál
WORK IN REGRESS
Ioana Mona Popovici / ROM
dance company

Metaforické představení špičkové rumunské tanečnice
inspirované Orwellovou Farmou zvířat.
scénář — choreografie — interpretaceIoana Mona Popovici
premiéraříjen 2007

s podporou ALT@RT o.s. v rámci projektu Studio ALT@

Začala jsem uvažovat nad projektem inspirovaným Orwellovou Farmou zvířat, jenž by se zabýval pojetím chápání moci jako systému založeném na vztahu mezi vlastníkem a jeho majetkem, tedy dvou rozdílných rolí, jež se vzájemně podmiňují.
Tuto vzájemnou podmíněnost, na niž chci upozornit ve své inscenaci, chápu ve smyslu kontextu proměnlivostí, jichž jsou tyto role součástí: například skutečnost, že se vládce narodí služce, případně že podstatou vlastnictví je vytvářet, pěstovat a dále rozmnožovat majetek.
Během stáže v lisabonském divadelním prostoru Eira33 jsem vytvořila příběh o vládci neschopném cokoli kolem sebe ovládat, jenž je obklopen obrovským, rozlehlým a zcela prázdným prostorem.
Zajímalo mě, zda dokážu postihnout, jak by se takový vládce nejspíš zachoval a jaké by si vymyslel rituály, jejichž účelem je nahradit mu nepřítomnost partnera, který je za běžných okolností „spouštěčem“ jeho majetnické moci. Jak by podobný majitel reagoval, kdyby zničehonic jednoho dne potkal, dejme tomu, přihlouplou ovci?

I. M. Popovici

Popovici se již dávno podařilo vystoupit ze stínu svých tanečních kolegů, mezi něž se řadil kupříkladu Charles Linehan a dokázala si vybudovat vlastní osobitý tvar — tvůrčí kosmos, jenž namísto zákonům trhu podléhá svým vlastním autentickým zákonům…

Hartmut Regitz, BalletTanz International

… sofistikovaný humor, jako by vyšel z Dostojevského dílny …
… působivá studie plná kontrastů, po které tuhne krev v žilách.

Nina Vangeli, Dance Zone

Během posledního tvůrčího desetiletí si rumunská choreografka a tanečnice Ioana M. Popovici vypracovala osobitou estetiku tanečního a divadelního tvaru ve snaze vyvarovat se používání choreografických klišé a vnějších efektů a namísto toho se ve své tvorbě soustředila na podstatu tanečního výrazu.
Její na první pohled rozpoznatelné choreografie jsou založeny na zdůraznění detailu, na výsostně lidské a neokázalé povaze pohybu a současně na emocionálním působení jednotlivých situací, jež spoluvytvářejí určité univerzum, které se vymyká diktátu té či oné metody a namísto toho se podřizuje zákonitostem svrchovaně autentické režie.
I. M. Popovici pochází z Rumunska, kde absolvovala Baletní školu Florie Capsaliové.
V letech 1994–98 navštěvovala kurzy na Divadelní a filmové akademii v Bukurešti. Mezi osobnosti, s nimiž jako tanečnice doposud spolupracovala, se řadí mj. Karine Ponties, Sarah Bild, Frédérique Lescure nebo Dominique Bagouet. V letech 2000–2004 byla členkou britského souboru s mezinárodním složením Charles Linehan Company, s nímž vystupovala v inscenacích Santa Pod, Speak, Memory (Promluv, paměti), Number Stations (Pozice čísel) a New Quartet (Nové kvarteto).
Vlastní autorské inscenace: Walk in a Circle (Bloudění v kruhu, 1996), From Nowhere to Everywhere (Odnikud do všech stran, 1997), The Outlaws (Psanci, 1999), Buy a Soup Get One for Free (Kupte si polévku a další dostanete zdarma, 2001), Breath, Shadow, Nothing (Dech. Stín. Nic, 2002), Requiem for a Dog (Rekviem za psa, 2002), The Chair (Židle, 2003), Remote Edens (Vzdálené ráje, 2006), Portrait (Portrét, 2007) — inscenace vznikla z iniciativy českého tanečního souboru NANOHACH, Carmen Miranda Is Dead (Carmen Miranda je mrtvá, 2007) — představení vytvořené v Brazílii, v rámci projektu Colaboratorio ve spolupráci s choreografy Franciscou Sazie, Luisem Guerrou a Rafaelem Alvarezem a Work in Regress (2007).
I. M. Popovici byla ve výroční kritické anketě vyhlašované redakcí německého časopisu BalletTanz nominovaná na cenu Young Choreographer To Watch v kategorii mladých talentů v oboru choreografie již za tři své inscenace.
V roce 2007 získala za inscenaci Portrét Cenu Sazky v kategorii Objev roku v oboru tanečního umění. V roce 2006 spolupracovala s mezinárodním tanečním studiem Farma v jeskyni.
V současné době žije v Praze.