SO 21. 5.
19:00 Moravské divadlo
 
Marius von Mayenburg
KÁMEN
Moravské divadlo Olomouc
Kámen. Dům. Rodina. Válka. Minulost, současnost, vzpomínky i-staré hříchy v-inscenaci „dramatu viny a-vykoupení“ předního německého autora.
 

režie David Šiktanc

překlad Petr Štědroň

dramaturgie Markéta Kočí Machačíková

scéna Pavel Koleda

kostýmy Petra Krčmářová

hudba Ondřej Švandrlík

pohybová spolupráce Kateřina Báňová

 

premiéra 1. 4. 2016

 

osoby a obsazení

Witha Vladimíra Včelná
Wolfgang
Jan Ťoupalík
Heidrun
Naděžda Chroboková-Tomicová
Hannah
Anna Stropnická
Mieze
Vlasta Hartlová
Stefanie
Vendula Fialová

 

Drama jednoho z nejúspěšnějších německých dramatiků současnosti Maria von Mayenburga vypráví příběh jednoho domu a jeho obyvatel – pěti žen a muže, postav, které přicházejí a odcházejí s měnícími se politickými systémy v rozmezí od 30. let s nástupem fašismu, přes rozdělení Německa na západní a východní blok až do pádu berlínské zdi. Autor střídáním různých časových rovin a bolestných i radostných okamžiků 20. století odvážně proplétá historii a současnost. Násilné vysidlování, zabavování majetků a jejich opětovné navracení – to jsou témata, která mohou rezonovat i v českém divákovi. Tvůrci ve své inscenaci, která je především skvělou příležitostí pro pět hereček, nabízejí možné odpovědi na otázky, zda je možné vykoupit minulé hříchy a vyrovnat se s vlastními vinami.

Hra Kámen sleduje propletené osudy pěti žen, z nichž některé se v reálném čase hodinek nikdy nepotkaly – spojuje je jen prostor jedné vily, v níž se odehrávaly zásadní okamžiky jejich životů… Na jednom jevišti, v jednom domě, se nám prolínají časy děje, osudy lidí, na určitá místa padají prožité emoce a zůstávají ležet. (…) Kámen, fetiš připomínající mrtvého otce, vnímáme jako symbol. Tíhu doby, lží, prohru charakteru. (…) Pět výrazných žen olomoucké scény, svižná režie Davida Šiktance, dramatik Marius von Mayenburg z vás třeba smyjí i kus vaší viny. Hra nezatíží, ba naopak, sejme kus tíhy, kterou si roky, generace neseme s sebou. Po dlouhé době kvalitní kus olomoucké činohry.

Jiří Vymětal, OL4YOU, 7. 4. 2016

 

David Šiktanc (1987) – vnuk básníka Karla Šiktance a syn režisérky Jaroslavy Šiktancové. V letech 2006–2010 studoval režii činoherního divadla na pražské DAMU, kde absolvoval inscenací hry Bertolta Brechta V houštinách měst (2010). V létě 2010 asistoval Lucii Bělohradské při přípravách Shakespearova Jindřicha IV. na Pražském hradě v rámci Letních shakespearovských slavností. Následně spolupracoval s řadou českých scén, mj. Švandovo divadlo Praha (2010: Pohřební slavnost, 2012: V(Ý)CHOD, 2013: Zatáčka), Divadlo DISK (2012: Čarodějnice z Edmontonu, Grázlové), Klicperovo divadlo Hradec Králové (2011: Tulák po hvězdách, 2013: Cesta dlouhým dnem do noci, 2015: Periférie), A studio Rubín (2012: Your way is…) nebo Divadlo J. K. Tyla v Plzni (2012: Ošklivec), kde se pak od srpna 2013 stal na jednu sezonu jeho kmenovým režisérem (2013: Lháři, 2014: Hráč, Amerika, Lov začíná). Nyní opět působí na volné noze, přičemž zaujal svými inscenacemi Baal (2015, Komorní scéna Aréna Ostrava) a Piknik (2016, Divadlo na Vinohradech). Rád se zaměřuje na německé texty. Za inscenaci hry Ewalda Palmetshofera hamlet je mrtev. bez tíže (2011, Činoherní studio Ústí nad Labem) obdržel Cenu Marka Ravenhilla pro nejlepší českou inscenaci současného textu.

 
 
 
 
The production of one of the most successful contemporary German playwrights Maria von Mayenburg describes a story of one house and its tenants – five women and one man, characters who come and go with the changing political systems beginning in the 30s with the arrival of fascism, through the separation of Germany into East and West Blocs, to the fall of the Berlin Wall. The author alters various time layers of painful and joyful moments of the 20th century and boldly mingles the history with the present. Violent displacement, confiscating of property and their further restitution – these are the topics which can seem relevant also to the Czech audience. The creative team of the production – which is a great opportunity for five actresses – offers answers to the question, “Is it possible to redeem old sins and come to terms with your own guilt?”
 
The play follows the interwoven life stories of five women, even though some of them could never actually meet in real time – they are connected only by the space of a villa where key incidents of their lives happened. (…) The Stone, a talisman recalling the character of dead father, is perceived as a symbol. The weight of the times, lies, fault of the character. (…) Five strong women on the Olomouc stage, under agile direction of David Šiktanc, and playwright Marius von Mayenburg might wash away even a bit of your guilt. The production will not weigh you down, it will actually lift a bit of the weight we have been carrying for generations. Finally a good-quality drama production in Olomouc.
 
Jiří Vymětal, OL4YOU, 7 April 2016
 
 
 
David Šiktanc (b. 1987) is a grandson of the poet Karel Šiktanc and son of the director Jaroslava Šiktancová. Between 2006 and 2010 he studied directing at the Theatre Faculty of Academy of Performing Arts in Prague, where he graduated with the production of Bertolt Brecht’s In the Jungle of Cities (2010). In summer 2010 he assisted Lucie Bělohradská while staging Henry IV at the Prague Castle during the Summer Shakespeare Festival. He then cooperated with various Czech scenes such as Švanda Theatre in Prague (2010: Pohřební slavnost, 2012: V(Ý)CHOD, 2013: Die Kurve), Divadlo DISK (2012: Witch of Edmonton, The Robbers), Klicperovo divadlo Hradec Králové (2011: The Star Rover, 2013: Long Day’s Journey Into Night, 2015: Periphery), A studio Rubín (2012: Your way is…) and Divadlo J. K. Tyla in Pilsen (2012: The Ugly One), where he became the main director of the season 2013/2014 (2013: Liars, 2014: The Gambler, The Stoker, The Game is Afoot). At present he is again working as a free-lance artist and caught the attention of theatre goers with his production Baal (2015, Komorní scéna Aréna Ostrava) and The Picnic (2016, Divadlo na Vinohradech). He likes to focus on German texts and received the Mark Ravenhill Award for the best Czech production of contemporary text for Ewald Palmetshofer’s play hamlet is dead. No gravity (2011, Činoherní studio Ústí nad Labem).