ČT   1. 5. 2003   21.30   Tereziánská zbrojnice   [ festivalové fotografie ]
Teatr "A"   Gliwice
APOKALIPSA

A hle, když rozlomil šestou pečeť, nastalo veliké zemětřesení, slunce zčernalo jako smuteční šat, měsíc úplně zkrvavěl a nebeské hvězdy začaly padat na zem, jako když fík zmítaný vichrem shazuje své pozdní plody, nebesa zmizela, jako když se zavře kniha a žádná hora a žádný ostrov nezůstaly na svém místě. Králové země i velmoži a vojevůdci, boháči a mocní – jak otrok, tak svobodný, všichni prchali do hor, aby se ukryli v jeskyních a skalách, a volali k horám a skalám: „Padněte na nás a skryjte nás před tváří toho, který sedí na trůnu, a před hněvem Beránkovým!“ Neboť přišel veliký den jeho hněvu; kdo bude moci obstát?

(Zjevení Sv. Jana)

scénář a režieMariusz Kozubek
hudbaRobert Gliński, Marcin Dzwonowski
hudební spolupráceD. Płonka, M. Lamch, M. Kocur
scénaMarek Markowski
choreografieHenryk Konwiński

premiéra 5.5.2001 (ruiny Městského divadla v Gliwicích)

účinkují
Marcin Wąsowski, Mariusz Kozioł, Dominika Płonka, Marzena Lamch
Małgorzata Grund, Grażyna Kusyk, Jolanta Zubrzycka, Aldona Gruściewicz
Anna Stachurska, Urszula Soból, Katarzyna Świłło, Leszek Styś
Piotr Chlipalski, Grzegorz Misiewicz, Łukasz Kamrowski
Jacek Frączek, Grzegorz Krzyszczyk

v roli sv. Jana Pavel Juřica j.h. (člen činohry MDO)

hrají
Robert Gliński (kytary), Marcin Dzwonowski (klávesy)
Marcin Lamch (basová kytara), Adam Szuraj (bicí)
Smyčcový kvartet „Altravolta“
sbor „Resonans Con Tutti“ (dir. Waldemar Gałązka)


Výpravná scénická podívaná
(tanec, zpěv, živá hudba, velkoplošná videoprojekce)
inspirovaná Zjevením sv. Jana

Multimediální projekt realizovaný
v intencích „totálního“ divadla

Pokusit se dotknout Boha...
„Apokalypsa“ byla napsána před dvěma tisíci lety – využívá pojmů a obrazů z oné doby. Ve scénickém převedení textu byl užit „historický klíč“. Autoři inscenace se snažili o přetavení Janových vizí do historického kontextu, jenž se vztahuje ke skutečnosti, nezřídka přímo k naší každodenní realitě. Gliwické divadlo reprodukuje biblický text z perspektivy dnešního diváka. (...)
Historie není pro Teatr „A“ pouze sledem (veskrze nešťastných) událostí, katastrof a lidských selhání, ale také ustavičným procesem hledání Boha.(...) Představení přináší intenzivní, emocionální, vzrušující zážitek. Divák se ocitá tváří v tvář Tajemství, tomu co jej přesahuje, co přesahuje smysly vnímatelnou realitu. (...)
Navzdory faktu, že gliwická „Apokalypsa“ je inscenací těžkou, ponurou, temnou a „násilnou“, nepostrádá její finální vyznění prvek nezbytné katarze. Může ji prožít i divák, který se s Janovým poselstvím setká poprvé. – V tomto případě naštěstí ve svrchované dramatické podobě.Představení je uváděno ve spolupráci s Polským institutem v Praze


úvod     zpravodaj     program