DF 2009

Festival se koná pod záštitou
hejtmana Olomouckého kraje Martina Tesaříka
a olomouckého primátora Martina Novotného.


Milí festivaloví diváci,
pochybuji, že na jaře 1989 většina z vás znala jména Jiří Paroubek, Vlastimil Tlustý či Václav Klaus. První z nich (olomoucký rodák) tehdy pracoval ve státním podniku Restaurace a jídelny, druhý se etabloval jako čerstvý člen KSČ (který ovšem – dle svých slov – „nikdy komunisticky nekonal a nemyslel“), třetí se v Prognostickém ústavu ČSAV věnoval akademické kariéře a po práci rád zašel relaxovat na jazz nebo na tenis. V době, kdy píšu tyto řádky, je Václav Klaus prezidentem České republiky, Vlastimil Tlustý poslancem, který pomohl svrhnout (dle svých slov „málo pravicovou“) vládu a Jiří Paroubek předsedou strany s aktuálně nejvyššími volebními preferencemi. Kdo z nich by si to před dvaceti lety pomyslel?
Za tu dobu se realita nejen v naší zemi radikálně změnila. Řada z nás přijala pád „železné opony“ s radostí, mnozí naopak na dobu tzv. normalizace dodnes nostalgicky vzpomínají. Podle jedněch se ideje Listopadové revoluce povedlo naplnit, jiní jsou frustrováni jejich zplaněním.

Letošní 13. DIVADELNÍ FLORA přinese zamyšlení nad tím, jakou moc a váhu mohou ideje mít; z jak křehké matérie jsou často utkány; jak rozdílné bývají jejich trajektorie i za jakých okolností mohou končit na „smetišti dějin“; jak různá je povaha i motivace jejich prosazování; nakolik jejich triumf nebo absence lidskou společnost zušlechťují či zotročují; jak blízko může často být od „války idejí“ k válce reálné...
Pevně věřím, že desetidenní vzývaní, relativizování, vysmívání i zatracování rozličných idejí proklamovaných v inscenacích alžbětinské alegorie, vizionářské sci-fi utopie, kroniky převratných kulturních změn v daleké Asii, absurdního dramatu, společenské fresky i umělecky reflektované historické rekonstrukce pro vás nebude mít charakter nudné a suchopárné exkurze. Naší ideou je, aby vás nejen pobavilo, ale i zneklidnilo a provokovalo k úvahám. Snad vás také přesvědčí o tom, že je dobré alespoň nějaké ideje mít a také se jich – pokud možno – i držet...

Na podzim 1989 se v Československu zhroutil komunistický režim. Divadla začala uvádět hry, které se čtyřicet let uvádět nemohly, perzekvovaní dramatici přestali psát „do šuplíku“, inscenátoři se zbavili cenzury a herci se odvážili hrát svobodněji. Je dobré si (v roce 20. výročí Sametové revoluce) připomenout, že tyhle zdánlivě samozřejmé věci ještě donedávna samozřejmými nebyly – mimo jiné také proto, aby samozřejmými zůstaly i do budoucna.

za pořadatele DF 2009
Divadlo Konvikt, o.s.
Petr Nerušil
ředitel festivaluVážení diváci,
rok se sešel s rokem a je zde opět čas, abych se s vámi podělil o radost, kterou nám všem každoročně přináší velký divadelní svátek – mezinárodní festival Divadelní Flora. Příprava festivalu, na jehož organizaci, produkci a hlavně dramaturgii se podílí celý štáb lidí, je opravdu velký oříšek. Všichni ale pracují s cílem, aby byl přicházející ročník vždy ještě lepší než ten minulý.
Letošní Divadelní Floru připravilo Moravské divadlo Olomouc společně s novým hlavním pořadatelem festivalu – Divadlem Konvikt. K této spolupráci jsme se spojili právě proto, aby byl letošní festival ještě kvalitnější než ty předchozí.
Jistě víte, že i když náš festival není soutěžní přehlídkou, je vždy sjednocen jednou myšlenkou, kterou každoročně vyjadřuje zvolené motto. Letos, v roce 20. výročí Sametové revoluce, bylo proto zvoleno následující motto – Válka idejí. Jistě bude nanejvýš zajímavé, jak se jednotlivé divadelní soubory a účinkující s tímto tématem vypořádají.
Přeji vám, milí diváci, opět nepřeberné množství dojmů, poznání, radosti i poučení při návštěvě nejen divadelního umění, ale i celé řady koncertů a filmových produkcí. Vaše spokojenost je náš úspěch a také velký závazek pro ročník příští.
S divadelním pozdravem – i když trošku upraveným...

... ZLOMME VAZ !

za spolupořadatele DF 2009
Mgr. Václav Kožušník
ředitel Moravského divadla OlomoucVážení přátelé dobrého divadla,
město Olomouc v letošním roce hostí třináctý ročník mezinárodního festivalu Divadelní Flora. Pamětníci prvních ročníků této akce, k nimž počítám i sebe, mohou být na vývoj Divadelní Flory patřičně hrdí. Od skromných začátků s omezeným počtem představení ji organizátoři dovedli až do dnešní velmi impozantní podoby.
Olomoucký kraj, na jehož území se akce koná, festival dlouhodobě finančně podporuje, v posledních letech je dokonce jeho generálním partnerem. Děje se tak nejen kvůli významu Divadelní Flory, ale také jejímu regionálnímu působení. Akci navštěvují jak obyvatelé Olomouce, tak i lidé ze všech částí našeho regionu.
Dramaturgie festivalu se letos odhodlala k reflexi událostí, které před dvaceti lety začaly měnit tvář naší společnosti. Jsem si vědom, že to od nich vyžadovalo velkou dávku odvahy, protože toto téma je stále předmětem velkých diskusí a spory o výklad významu devadesátých let zaměstnávají čelní politiky a další osobnosti. Proto se na reflexi sametové revoluce a následných událostí v divadelních představeních velmi těším a věřím, že se na některém z nich budeme mít možnost setkat.

za generálního partnera DF 2009
Ing. Martin Tesařík
hejtman Olomouckého kraje