Jan Mikulášek – Dora Viceníková a kol.: Hamleti

Jan Mikulášek – Dora Viceníková: Posedlost

 

Divadlo Na zábradlí Praha zahájilo svou činnost v roce 1958. V roce 1959 se k souboru připojil mim Ladislav Fialka a činohra s pantomimou vedle sebe existovaly až do jeho smrti v roce 1991.
V 60. letech – během působení režiséra Jana Grossmana a dramatika Václava Havla – patřil soubor k jedné z líhní českého absurdního divadla (Havel: Zahradní slavnost, Vyrozumění; Jarry: Král Ubu; Kafka: Proces). Zlatá éra skončila rokem 1968, kdy byli oba tvůrci nuceni z divadla odejít.
V 70. a 80. letech zde našli azyl i režiséři české nové vlny, kterým byla za normalizace znemožněna filmová práce (např. Jiří Menzel, Jaromil Jireš a zejména Evald Schorm se svými kultovními inscenacemi – např. Shakespeare: Hamlet, Macbeth; Dostojevskij: Bratři Karamazovi).
V roce 1989 se do divadla vrátil Jan Grossman, po jehož smrti v roce 1993 se stal uměleckým šéfem talentovaný režisér Petr Lébl (např. Stroupežnický: Naši naši furianti, Čechov: Racek, Ivanov, Strýček Váňa, Gogol: Revizor, Wyspiański: Wesele). Po jeho tragické smrti v roce 1999 se následující rok stal uměleckým šéfem David Czesany, kterého v roce 2003 vystřídal dramatik a režisér Jiří Pokorný.
Od sezony 2013/2014 se vedení divadla nově ujímá bývalý umělecký šéf brněnské Reduty Petr Štědroň, spolu s ním přichází dramaturgyně Dora Viceníková a režisér Jan Mikulášek. Ti do repertoáru přenesli obnovené premiéry brněnských inscenací a v nových projektech kladou důraz na nepravidelnou dramaturgii a autorské divadlo osobitého režijního rukopisu.
Divadlu se vždy dostávalo značného uznání doma i v zahraničí. Nedávno triumfovalo v hodnocení Cen divadelní kritiky za rok 2014, kdy získalo ocenění ve všech osmi kategoriích, včetně titulu Divadlo roku.
Divadlo Na zábradlí je již mnoho let pravidelným hostem Divadelní Flory. V minulém roce byl v rámci programového bloku Profil: Divadlo Na zábradlí uveden reprezentativní průřez aktuální tvorbou této významné české divadelní scény.

 

Divadlo Na zábradlí Prague was established in 1958, and in 1959 mime Ladislav Fialka joined the drama ensemble and afterwards pantomime coexisted with drama up until his death in 1991.
In the 1960s, with Jan Grossman as director and Václav Havel as dramaturge, the theatre was a seedbed of Czech theatre of the absurd (Havel: The Garden Party, Memorandum; A. Jarry: Ubu Roi; F. Kafka: The Trial). The Golden Era of the 60s ended in 1968 when Grossman and Havel were forced to leave the theatre.
In the 70s and 80s, several film directors of the Czech New Wave settled there since they were not allowed to produce films during the normalization era (e.g. Jiří Menzel, Jaromil Jireš, but mainly Evald Schorm, who created an array of cult productions there, e.g W. Shakespeare: Hamlet, Macbeth; F. M. Dostojevskij: The Brothers Karamazov).
In 1989, Jan Grossman came back to the theatre and after his death in 1993, the talented Petr Lébl, became the artistic director (e.g. L. Stroupežnický: Our Our Swaggerers, A. P. Čechov: The Seagull, Ivanov, Uncle Vanya, N. V. Gogol: The Government Inspector, S. Wyspiański: Wesele…).
One year after his tragic death, David Czesany became the artistic director in 1999, and in 2003, he was replaced by dramatist and director Jiří Pokorný.
Since the 2013/2014 season, the management of the theatre has been assumed by the former artistic director of the Reduta Theatre – Petr Štědroň, who brought with him also the dramaturge Dora Viceníková and the director Jan Mikulášek. They reopened premieres of productions from Brno and they created new projects where they focused on authorial theatre, irregular dramaturgy and a firm directorial thumbprint.
The theatre has always been highly appraised in the Czech Republic as well as abroad. Most recently, the theatre triumphed at the Theatre Critics' Awards for 2014 where they received prizes in all eight categories, including the Theatre of the Year.
Divadlo Na zábradlí has been a regular guest of the Flora Theatre Festival. Last year, the festival hosted a presentation of the current works of this renowned Czech theatre company within a special programme section.