NE 15. 5.
14:00 Konvikt / šapitó
VESMÍRNÁ ZÁHADA
Spolu Olomouc
Nejlepší reprezentanti naší planety řeší zapeklité situace během dobrodružného průzkumného letu! Po představení následuje společný improvizační workshop diváků a účinkujících. │ volný vstup

režie Michal Holínka

 

hrají Zuzana Adamíková, Anežka Čížková, Petr Kosek, Jan Krajzinger, Kateřina Lískovcová, Veronika Morávková, Libor Pejzl, Tereza Peroutková, Eva Petrová, Barbora Pospíšilová, Anežka Škeříková, Arnošt Štěpán, David Tököly, Jan Vaněk, Tereza Zapletalová

 

Planeta Země vysílá tým vyvolených na průzkumný let do vesmíru. Tři – dva – jedna – start! Při letu se však stane něco nečekaného. Jak si posádka poradí? Zvládne vyřešit zapeklitou situaci a vrátit se v pořádku zpět? Nový napínavý kus od tradičního hosta festivalu vznikl postupnými improvizacemi herců ze spolku SPOLU Olomouc.

Po představení následuje improvizační workshop, do kterého se diváci můžou spontánně zapojit společně s účinkujícími. Jeho rozpustilé motto „Tak trošku každý jsme z jiné planety“ slibuje zábavu pro malé i velké, pro účastníky i pozorovatele.

SPOLU Olomouc je nestátní nezisková organizace, která od roku 1995 podporuje lidi se zdravotním, primárně mentálním postižením při seberealizaci v běžném prostředí města Olomouce a okolí. V pravidelném skupinovém programu Divadlem SPOLUpracujeme se zaměřuje na uplatnění tvořivosti a fantazie. Pohádkově laděné příběhy SPOLU si v doprovodném programu festivalu našly své pravidelné diváky: My chceme hrát(ch) (2008), Kráska a zvíře v nás (2012), Bylo, nebylo, bude, nebude (2013) a Námořníci (2014) a Kde se stala chyba? (2015).

 

 

The planet Earth is sending a team of chosen ones on a reconnaissance flight to space. Three – two – one – lift off! During the flight something unexpected happens. How will the crew cope? Will they manage to solve the tricky situation and return all right? A new exciting piece of the regular festival guests originated from gradual improvisations of the SPOLU Olomouc ensemble.

The production is followed by an improvisation workshop where the audience can spontaneously join in together with the cast. Their playful motto: “We are all from a slightly different planet” counts for great fun for adults as well as kids, for participants as well as observers.

SPOLU Olomouc is a non-governmental, non-profit organization that has been supporting disabled people (mainly mentally handicapped) in self-realization in everyday life in Olomouc and its neighbourhood since 1995. In a regular group activity called Divadlem SPOLUpracujeme they focus on using creativity and imagination. The fairy-tale stories of the SPOLU group have found the right place in the festival off programme as well as with the regular audience: We Want to Play (2008), The Beauty and the Beast in Us (2012), Once Upon a Time There Wasn’t (2013), Sailors (2014) and What Went Wrong? (2015).