OVER THE EDGE / ZA HRANOU

13.–14. května 2017

KONFERENCE, SETKÁNÍ, PREZENTACE

13. 5. — 9.30 Divadlo na cucky, Dolní náměstí 42
14. 5. — 9.30 Umělecké centrum UP, Univerzitní 3

Dvoudenní mezinárodní participační a participativní konference 
OVER THE EDGE / ZA HRANOU, RISK, FEAR AND COURAGE IN (THEATRE) CREATION / RISK, STRACH A ODVAHA V (DIVADELNÍ) TVORBĚ

Jak má umělecký a kulturní sektor reagovat na současnou krizi, která se vyznačuje mj. nezájmem občanů o veřejnou sféru a mizejícím pocitem sounáležitosti? Má scénické umění potenciál vytvářet nové komunity a lepší podmínky pro hledání alternativ a naslouchání těm, kteří nemají prostor se projevit?

O aspektech společenských dopadů divadelní tvorby, jako jsou osobní motivace, způsoby uměleckého vyjádření, vztah ke zřizovatelům/donorům a publiku či nástroje měření a evaluace budou diskutovat tvůrci i divadelní teoretici, kulturní manažeři a dramaturgové z 10 zemí Evropy a studenti divadelních oborů 4 univerzit.

Konference je záměrně založena na participačním i participativním přístupu: na diskuzi účastníků s významnými divadelníky u kulatých stolů naváže v druhém dni panelová diskuse s umělci, jež se zaměří na reflexi společenských kontextů v tvorbě.

ENGLISH: http://www.culturenet.cz/en/news/save-the-date-create-to-connect-theatre-conference-in-olomouc/n:21896/

Konference se koná v rámci projektu Create to Connect a ve spolupráci s Katedrou divadelních a filmových studií UP, festivalem Divadelní Flora a Divadlem na cucky.

Create to Connect  je mezinárodní projekt 13 evropských kulturních a výzkumných organizací zaměřený na vytvoření nových modelů spolupráce mezi umělci, publikem a odbornou veřejností.