DIVADELNÍ FLORA
Menu

25/11/2021

Sociopolitická koláž Divadla Komedie už tuto neděli na Floře

AKTUALITA

Naléhavé investigativní reportáže novinářky Saši Uhlové, zachycující nedůstojné životní a pracovní podmínky lidí s nízkou kvalifikací, se stali východiskem pro režiséra Michala Hábu, který je zpracoval do podoby sobě vlastního brechtovského politického divadla. Koprodukční projekt progresivní pražské scény a Volksbühne Berlin HRDINOVÉ KAPITALISTICKÉ PRÁCE uvádíme už tuto neděli 28. 11. v 18 hodin v Moravském divadle Olomouc. 

Investigativní novinářka Saša Uhlová se v roce 2017 rozhodla zmapovat situaci na nejhůře placených pozicích a podat zprávu o neutěšených pracovních podmínkách zaměstnanců, jejichž prací společnost téměř opovrhuje, ovšem bez níž se neobejde. Vznikl cyklus reportáží, jež Uhlová publikovala nejprve na internetové platformě A2larm, poté knižně a i díky dokumentu Hranice práce (režie Apolena Rychlíková, 2017) se před širokou veřejností podařilo obnažit dlouho tabuizované téma podřadné práce a podnítit diskuzi o nutné změně systému i samotného vnímaní pojmu práce.
 
Po třech letech pomyslnou štafetu přebírá režisér Michal Hába, jenž vychází z Uhlové původních materiálů. Jako už tradičně text dekonstruuje a vkládá do něj nejrůznější metatexty a kontexty. Důmyslná sociopolitická koláž tak mimo jiné tematizuje i postavení umělce na trhu práce či odsouvání levicových problémů na periferii zájmu. Inscenace ohledává možnosti jedince v postkomunistickém světě a snaží se překonávat zažité dogma, že jakékoli zaměstnání je lepší, než žádné.
 
Hrdinové kapitalistické práce pod taktovkou Městských divadel pražských jsou radikální a neúprosní. Představují důležitou výpověď o jiných aspektech postkomunistického systému, které se nezřídka zametají pod koberec." (K. Čtvrtlíková, Informuji.cz)
 
 
Pozn. Pokud jste měli zakoupeny vstupenky na sobotní představení SLÁVA A PÁD KRÁLE OTAKARA (rovněž v režii Michala Háby), můžete vstupenky na pokladně Moravského divadla vrátit nebo vyměnit právě za nedělní inscenaci Hrdinové kapitalistické práce.

za finanční podpory:

pořadatel: hlavní partner: v partnerské spolupráci:

generální mediální partner: hlavní mediální partneři:

s podporou: