DIVADELNÍ FLORA
Menu

13/3/2019

Fokus: Korea

Diváka Divadelní Flory čeká nová zkušenost. Vůbec poprvé se významněji podíváme mimo evropský kontinent a objevíme novou divadelní kulturu. Festival představí dramaturgickou sekci Fokus: Korea, v rámci které uvedeme šest představení a dva workshopy zaměřené na současný tanec korejského poloostrova.

 

Inscenace, které představíme festivalovému divákovi, prozrazují aktuální trendy současného korejského tance a tvorbu rozkročenou od konvenčnějších přístupů až k experimentu. Jedná se o výsledky kolektivní práce i tvorbu přísných choreografů s jasnou vizí z řad mladší a střední umělecké generace. Sledovat můžeme vyhraněný postoj k tradici a čerpání z četných mezinárodních zkušeností, které vycházejí z hostování jednotlivých tvůrců v zahraničí i z příležitostí k mezinárodní spolupráci.

Korejský tanec na Divadelní Floře bude v roce 2019 vždy zdobit špičkový výkon tanečníků, kteří disponují pozoruhodnou pohybovou technikou. Specifickým rysem korejské taneční scény je sklon k zahalování vlastích pocitů a postojů. Toto stereotypizující tvrzení na druhou stranu narušují Goblin Party, kteří ve své provokativní performanci Silver Knife na jeviště přicházejí s nezaměnitelnou osobitostí a doslova energetickými erupcemi. Tvůrčí duo Choi Kang experimentuje s externími nástroji choreografie, jako jsou kamery a videobrazovky. Usilují tak o jiné vnímání jevištního obrazu a ve svém zkoumání jsou jednoznačně úspěšní. Choreograf Sung Hoon Kim na jeviště přináší velkorysé obrazy, ve kterých se potápíme do temných lidských stránek. Využívá přitom pestrých scénografických přístupů a silně atakuje lidské emoce. Choreografka Bora Kim rozvíjí pro změnu intelektuální choreografický přístup a do centra svého divadelního zkoumání staví jazyk. Její dekonstruktivistické dílo hravě pracuje se sarkasmem a minimalistickým výtvarným gestem.

Tvorba jednotlivých tvůrců je často výrazně založena na potřebě vymezení se k tradici, reflektuje společenská témata, nebojí se ponoru do hlubin lidské psyché. Do jaké míry nám přijdou koncepty a myšlenky jednotlivých představení vzdálené či blízké, se můžeme nechat překvapit.

Jan Žůrek, dramaturg sekce Fokus: Korea


 

za finanční podpory:

pořadatel: hlavní partner: v partnerské spolupráci:

generální mediální partner: hlavní mediální partneři:

s podporou: