DIVADELNÍ FLORA
Menu

3/6/2023

Proměny festivalových scén 26DF

FOTOGALERIE + VIDEO

Zážitky z letošní Flory v nás ještě rezonují. Její program se opět uskutečnil na rozmanitých olomouckých scénách – nejen v divadlech, ale i na místech, která jsme adaptovali speciálně pro festivalové účely. Velké díky za vstřícnost a nasazení patří všem, kteří tuto proměnu umožnili! A co nás těší nejvíc – váš divácký zájem…

Foto Lukáš Horký a Ondřej Hruška

Moravském divadle, v kterém se konalo sedm festivalových představení, často zůstávala volná jen méně komfortní místa s horší viditelností. V ostatních sálech musela být mnohdy navyšována kapacita. V Divadle na cucky se odehrály obě vyprodané premiéry Tance dervišů či workshop Terezy Lenerové.

S-klub byl naším technickým týmem proměněn k nepoznání. Adaptovaný multifunkční divadelní sál umožnil realizovat rekordních deset představení s rozmanitým scénografickým řešením – byla tu obří zkumavka v TANK, šikmina v Iokasté, průchozí variabilní scéna v Invisible II., interaktivní prostor vymezovaný diváky v SOFT SPOT, klasické kukátko v Dějinách násilí i další, jiné přístupy k divadelnímu prostoru. K hladkému průběhu přispělo i zázemí pro umělecké soubory, které k dispozici poskytlo Dramacentrum – Sdružení D sídlící v patře nad S-klubem.

Do obou budov Muzea umění Olomouc jsme situovali produkce překračující hranice divadla směrem k výtvarnému umění – v Muzeu moderního umění to bylo site-specific Figuring Age a divadelní instalace The Kids Are Alright, v Arcidiecézním muzeu pak virtuální projekt Susanne Kennedy I AM (VR).

V Uměleckém centru UP (Konvikt) proběhla Flora na třech místech: Divadlo K3 si podmanila talk-show Stand Up Down, seminářům FloraLabu sloužil Filmový sál a parkán obsadilo šapitó – tradiční festivalová scéna pro besedy s tvůrci i večerní koncerty a DJ party s detašovaným barem z klubu Vertigo. Berlínská hudebnice Kid Be Kid uhranula zaplněný Jazz Tibet Club. A můžeme prozradit, že skladatelka si den nato s laskavým svolením UC UP vyzkoušela i koncertní křídlo v Kapli Božího Těla a natočila zde spontánně krátké video, které brzy zveřejní.

Máme se ještě na co těšit – 26DF stále rezonuje…!