DIVADELNÍ FLORA

 

19. DIVADELNÍ FLORA
Olomouc 8.–17. 5. 2015

Od 8. do 17. 5. bude v Olomouci na jedenácti městských scénách – za účasti divadelníků ze sedmi evropských zemí – probíhat již 19. ročník mezinárodního festivalu Divadelní Flora.

Pořadatelská DW7, o.p.s. pozve festivalové diváky na scénu Moravské divadla, do divadelního i Freskového sálu Divadla na cucky ve Wurmově ulici, klubů S-Cube, Vertigo nebo Jazz Tibet Club, prostor Uměleckého centra Univerzity Palackého a celé řady dalších olomouckých lokací – 19. Divadelní Flora nabídne během deseti dnů více než pět desítek akcí.

Jedna z nejprestižnějších českých divadelních přehlídek zaměří v první polovině května svou pozornost
na tvorbu předních slovenských scén, pražského Divadla Na zábradlí (čerstvě oceněného Cenou divadelních kritiků jako Divadlo roku 2014), skupiny Spitfire Company či režiséra Jiřího Havelky; tradiční součástí festivalového programu je i letos dramaturgická linie Visegrad Performing Arts.

Předprodej festivalových vstupenek bude na pokladně Moravského divadla Olomouc zahájen v pondělí
13. dubna.

19. Divadelní Flora je realizována za finanční podpory Statutárního města Olomouc, Ministerstva kultury České republiky a Olomouckého kraje.

PROGRAM

 

19. FLORA THEATRE FESTIVAL
Olomouc 8 – 17 May 2015

The 19th Flora Theatre Festival will take place in Olomouc from 8th to 17th May and will host artists and performers from seven European countries on its eleven stages all over the town.
The public benefit organization, DW7, o.p.s. invites festival visitors to the Moravian Theatre, both Theatre and Fresco Hall at the Na Cucky Theatre at Wurmova Street, to S-Cube, Vertigo or Jazz Tibet Club, the premises of Art Centre at Palacký University and many more locations in the town. Over the course of ten days, the 19th Flora Theatre Festival will present more than fifty cultural events.

One of the most prestigious Czech theatre festivals will focus on production of the most prominent Slovak theatre scenes, the Prague-based Divadlo Na zábradlí theatre (just won the Theatre of the Year 2014 in the critic awards), Spitfire Company or director Jiří Havelka. A traditional part of the festival is also the Visegrad Performing Arts section.   

The festival tickets can be purchased at the Moravian Theatre ticket office from Monday 13th April.

The 19th Flora Theatre Festival is organized with the support of the Statutory City of Olomouc, the Ministry of Culture of the Czech Republic and the Olomouc Region.

PROGRAMME 

 


  Divadlo Konvikt     Statutární město Olomouc     Ministerstvo kultury     Moravské divadlo OlomoucOlomoucký kraj     Česká televize