KONTAKTY

 

DW7, o.p.s.
Wurmova 577/7
779 00 Olomouc

zastoupena Janem Žůrkem
ředitelem společnosti

IČ: 27025624
DIČ: CZ27025624
bankovní spojení
ČSOB Olomouc
číslo účtu
224529034/0300 

DW7, o.p.s.
Wurmova 577/7
CZ-779 00 Olomouc
Czech Republic
represented by Jan Žůrek,
director of the company

ID No.: 27025624
Tax ID No.: CZ27025624
Bank: ČSOB Olomouc, Czech Republic
Account No.: 224529034/0300
IBAN: CZ14 0300 0000 0002 2452 9034
BIC (SWIFT): CEKOCZPP


Petr Nerušil
ředitel festivalu,
hlavní dramaturg, fundraising, produkce
festival director,
main programme manager, fundraising, production

neru@email.cz
tel. +420 776 736 263

 

Jan Žůrek
dramaturgie – divadla, produkce
programme manager – theatre, production
zurek@divadlonacucky.cz
tel.: +420 728 180 478

 

Zdeněk Vévoda
tiskový mluvčí, PR festivalu
press, festival PR
zdenek@divadlonacucky.cz
tel.: +420 721 308 935


Vladimír Foret
dramaturgie – koncerty, produkce, účetnictví
programme manager – music, production, accounting
vladimir.foret@gmail.com
tel.: +420 775 682 198

 

Martin Hamouz
technické zajištění, produkce
technical support, production
hamouz.m@gmail.com
tel.: +420 733 364 922

 

Magdalena Petráková
produkce, dramaturgie – DJs
production
petrakovamagdalena@gmail.com
tel.: +420 728 967 220


  Divadlo Konvikt     Statutární město Olomouc     Ministerstvo kultury     Moravské divadlo OlomoucOlomoucký kraj     Česká televize