SO 21. 5.
13:00 Divadlo na cucky
Nadační fond pro taneční kariéru – prezentace, teaser
 
Setkání se zástupci nově založeného Nadačního fondu pro taneční kariéru vás seznámí s úkoly a činností fondu a také s důležitými fakty souvisejícími s profesionálním tancem doma i ve světě. Bude pro vás připravena ukázka workshopu, v níž si uděláte představu, kam dál po skončení aktivní taneční kariéry. Zmapujte si své silné stránky, kompetence a dovednosti, které můžete využít i mimo taneční oblast. Využijte svou tvořivost tak, aby vám pomohla obrátit profesní změnu v příležitost.
Změna je šance, kterou vám pomůžeme využít!
 
A meeting of representatives of the newly established fund for dancer's careers, where the tasks and activities of the fund, as well as important facts related to professional dance both in our country and abroad, will be presented.
There will be a demonstration of a workshop where you can learn what to do after your active dancing career is over. You will be able to map your strong points, qualifications and abilities which can be used even outside the field of dance, and to use your creativity to help turn your professional change into an opportunity.
Change is a chance; we can help you make use of it!