DIVADELNÍ FLORA
Menu

Programový blok WOLNOŚĆ – uvedení polsko-ukrajinských inscenací EVERY MINUTE MOTHERLAND RESISTANCE MOVEMENT (včetně besed s jejich tvůrci a interpretkami) a realizace tanečně-pohybového workshopu Macieje Kuźmińského Dynamic Phrasing – je pořádán s významnou finanční podporou Česko-polského fóra a Polského institutu v Praze.

..................................

The programme block WOLNOŚĆ presenting Polish-Ukrainian productions EVERY MINUTE MOTHERLAND and RESISTANCE MOVEMENT (including discussions with their creators and performers) and the realization of Maciej Kuźmiński’s dance and movement workshop Dynamic Phrasing – is organized with significant financial support of the Czech-Polish Forum and the Polish Institute in Prague.