DIVADELNÍ FLORA
Menu

Reprezentativní německá, rakouská a česko-německá linie letošní Divadelní Flory FREIHEIT (inscenace NOVÝ ŽIVOT, BÉTON BRUT, DELICATE, VOJCEK_jednorozměrný člověk, SYMFONIE POKROKU, NA ZÁPADNÍ FRONTĚ KLID / ZELENÉ KORIDORY, HAPPY BIRTHDAY a JUICES, výstava Nourished a koncert noise control barrierje realizována s významnou finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti, s podporou nadace Dance on Tour Austria a za přispění Rakouského centra Univerzity Palackého.

............................................

The representative German, Austrian and Czech-German line-up of this year’s Flora Theatre Festival called FREIHEIT (productions THE NEW LIFE, BÉTON BRUT, DELICATE, WOYZECK_One-Dimensional Man, SYMPHONY OF PROGRESS, ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT / GREEN CORRIDORS, HAPPY BIRTHDAY and JUICES, the exhibition Nourished and the concert noise control barrier) is realized with significant financial support of the Czech-German Fund for the Future, with the support of Dance on Tour Austria and the Austrian Centre of Palacký University.